SIJIL PENGIKTIRAFAN

MY FOOD TAG & MESTI

Pengiktirafan MY FOOD TAG - kilang jenama sendiri

Pengiktirafan MY FOOD TAG 2 - kilang jenama sendiri

SIJIL MESTI - kilang jenama sendiri

HALAL

sijil halal - kilang jenama sendiri

pengiktiraf halal - kilang jenama sendiri

pengiktiraf sijil halal - kilang jenama sendiri

GOOD MANUFACTURING PRACTICE (GMP)

SIJIL GMP - kilang jenama sendiri

pengiktiraf GMP - kilang jenama sendiri

FEDERATION OF MALAYSIAN MANUFACTURERS (FMM) & KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

Sijil FMM - kilang jenama sendiri

sijil kewangan malaysia - kilang jenama sendiri

HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT (HACCP) & ISO 22000:2018

sijil haccp - kilang oem

Sijil ISO - kilang oem